Ny administrerende direktør

(21.12.12) Skansen er 51 år bosatt i Oslo og utdannet siviløkonom. Han har bred ledelseserfaring fra stillinger innen Fordkonsernet og Volvokonsernet både nasjonalt og internasjonalt og har i tillegg erfaring fra bank og finans på nasjonalt plan. Han vil tiltre stillingen i begynnelsen av januar.

For ytterligere informasjon
Kontakt styreleder Bjørn Walle på telefon 90546123.