Over 1,7 millioner passasjerer i 2012

(21.01.13) Innenrikstrafikken totalt var på 590 138 passasjerer mot 350 275 året før. En vekst på hele 68,5 %.  

Utenrikstrafikken er det dominerende segmentet på 1 122 600 passasjerer, mot 1 009 000 i 2011. Dette gir en vekst på 11,3 %.

I desember måned har 120 825 passasjerer reist over lufthavnen, mot 89 946 passasjerer samme måned året før. Dette gir en vekst på 34,3 %.

Innenrikstrafikken totalt utgjorde 45 952 passasjerer, en vekst på hele 72,4 % sammenlignet med 2011.

Trafikken til utlandet var på 74 873 passasjerer, en vekst på 18,3 % fra desember året før.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tine Kleive-Mathisen, markedssjef
tlf.dir. 33 42 70 07 eller mobil 99 57 98 48, e-post:Tine@torp.no