Vekst på 35 % på Torp i januar

(06.02.13) 114 505 passasjerer reiste over lufthavna i januar måned mot 84 720 i fjor. Veksten er på 35,2 %.

Utenrikstrafikken økte med 19 %. Antall utenriksreisende var totalt 68 557 mot 57 632 i fjor.

Innenriks var det en vekst på hele 69,6 % fra 27 088 passasjerer i fjor til 45 938 passasjerer i år.