TORP Sandefjord lufthavn

TORP Sandefjord lufthavn er en av få lufthavner i Norge som ikke er eiet av Staten ved Avinor. Sandefjord Lufthavn AS eier og driver TORP Sandefjord lufthavn med konsesjon fra Samferdselsdepartementet.

Fakta om Sandefjord Lufthavn AS

Eiere:
Vestfold Fylkeskommune: 43,3%
Sandefjord Kommune: 35,7%
Vestfold Flyplass Invest: 13,5% (private investorer)
Stokke kommune:
7,6%
Aksjekapital kr.: kr. 40,5 mill
Omsetning 2012: kr 290,2 mill
Resultat 2012: kr 36,0 mill


Sandefjord Lufthavn AS har 52 medarbeidere fordelt på 3 avdelinger; administrasjon, kombinert bakketjeneste, servicesenter og bookingkontor.