Eksponer ditt budskap på Torp

Torp er en unik markedsføringsarena. Med over 1,7 millioner passasjerer årlig, og over 200 000 som henter og bringer, når ditt budskap et beslutningsdyktig og kjøpesterkt publikum. Flyplassreklame er et effektivt kommunikasjonsmiddel.

Vi eksponerer ditt budskap og produkt der hvor folk ferdes, og vi kan tilby en rekke gode visningssteder som gir ditt budskap maksimal oppmerksomhet. På flyplassen er omgivelsene perfekte til å få kontakt med kjøpekraftige målgrupper. Det kan for eksempel være i form av lysskilt, reklameskjermer, utstillinger, events og bannere, som kan "underholde" passasjerene mens de venter.