Sikkerhetskontroll

Før sikkerhetskontrollen

- Bruk et minutt på å gjøre klar tingene dine før du stiller deg i køen til sikkerhetskontrollen.
- Finn frem poser til væske/kremer. Har du ikke pakket på forhånd, kan du gjøre det nå. Væske er kun lov til å ha med i beholdere av maksimum 1 dl (100ml)
- Legg nøkler, mynter, mobiltelefon og andre metallgjenstander i bag/ryggsekk/jakke.
- Ta av belter og sko som inneholder metall. Da unngår du utslag i metalldetektoren.
- Legg datamaskiner og andre større elektroniske artikler (f.eks. store kameraer) i plasteskene du finner ved inngangen ti sikkerhetskontrollen.

Nytt EU-regelverk om væskehåndtering ved norske lufthavner
Fra og med 28. januar 2014 vil et nytt EU-regelverk innføres i sikkerhetskontrollene ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis. Les mer her.

Rullestol og implantater
Alle reisende må gjennom en sikkerhetsport. Bruker du rullestol eller har implantater blir kontrollen utført manuelt med metalldetektor.
Du kan trygt passere sikkerhetsporten selv om du bruker pacemaker eller høreapparat.

Kjøp av varer etter sikkerhetskontrollen
Kommer du fra et land utenfor EU/EØS/Sveits gjelder egne regler, som du må undersøke før reisen Se http://www.luftfartstilsynet.no

Vi oppfordrer alle reisende til å sette seg godt inn i regelverket, og forberede seg i henhold til dette før sikkerhetskontrollen gjennomføres. I samarbeid med sikkerhetskontrollørene kan du således bidra til en effektiv og svært god kontroll, samt bedre trafikkflyt.