Vi gir deg gratis Internett i hele terminalen

Du kan koble deg gratis til vår WiFi i hele terminalområdet på Torp, så lenge du vil. Her finner du også informasjonsstasjoner med nyheter, generell informasjon og fri bruk av Internett.