Organisasjon

Administrerende direktør
Gisle Skansen Drift

Per Erik Bakke 
Driftssjef

Per Åge Nilsen 
Driftsleder

Ellen Sandnes 
TerminallederProsjekt

Ronny Stensrud
Bygg- og anleggssjef 

Ivar Fevang 
Prosjektleder

Claes Rask 
DriftsoperatørØkonomi

Stig Lindahl 
Finans- og kvalitetssjef

Gerd Lisbeth Nauf 
Økonomisjef

Wenche Tamnes 
Økonomisekretær

Anna B. Gulbrandsen 
KontormedarbeiderMarkedsføring

Tine Kleive-Mathisen 
Markedssjef

Gudrun Westrum 
Markedskonsulent

Espen Lund
WebansvarligMiljø    

Lars Guren
MiljøsjefServicesenter

Amaia Jensen
Serviceleder