Organisasjon

Administrerende direktør
Gisle Skansen 



Drift

Per Erik Bakke 
Driftssjef

Per Åge Nilsen 
Driftsleder

Ellen Sandnes 
Terminalleder



Prosjekt

Ronny Stensrud
Bygg- og anleggssjef  

Ivar Fevang 
Prosjektleder

Claes Rask 
Driftsoperatør



Økonomi

Stig Lindahl 
Finans- og kvalitetssjef

Gerd Lisbeth Nauf 
Økonomisjef

Wenche Tamnes 
Økonomisekretær

Anna B. Gulbrandsen 
Kontormedarbeider



Markedsføring

Tine Kleive-Mathisen 
Markedssjef

Gudrun Westrum 
Markedskonsulent

Gabi Wollan
Markedskonsulent (i permisjon)

Camilla Hunskaar
Markedskonsulent

Espen Lund
Webansvarlig



Miljø    

Lars Guren
Miljøsjef



Servicesenter

Amaia Jensen
Serviceleder