Passasjerstatistikk

Passasjerutvikling 2015

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

40 525 69 171 109 696

Februar

42 589 76 530 119 119

Mars

     

April

     

Mai

     

Juni

     

Juli

     

August

     

September

     

Oktober

     

November

     

Desember

     

Total

83 114 145 701 228 815

Passasjerutvikling 2014

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

48 962   69 439 118 424

Februar

50 107   71 956 122 063

Mars

56 560   81 502 138 062

April

51 936   91 108 143 044

Mai

55 632   92 888 148 520

Juni

57 273 108 777 166 050

Juli

49 404 126 680 176 084

August

52 395 108 836 161 231

September

56 796 111 311 168 107

Oktober

61 257 106 648 167 905

November

50 612 77 487 128 099

Desember

44 357 73 288 117 645

Total

635 801 1 127 047 1 762 848

Passasjerutvikling 2013

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

45 938 68 567 114 505

Februar

47 426 69 796 117 222

Mars

49 376 86 006 135 382

April

54 738 97 364 152 102

Mai

56 077 108 391 164 468

Juni

57 207 122 294 179 501

Juli

55 275 150 888 206 163

August

55 212 125 465 180 677

September

55 434 119 935 175 369

Oktober

60 675 115 355 176 030

November

53 003 79 421 132 424

Desember

46 526 76 528 123 054

Total

636 887 1 220 010 1 856 897

Passasjerutvikling 2012

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

27 088

57 632

84 720

Februar

28 480

60 831

89 311

Mars

49 584

73 548

123 132

April

48 535

95 770

144 305

Mai

57 486

99 751

157 237

Juni

55 083 109 468 164 551

Juli

56 712 136 530 193 242

August

56 779 117 951 174 730

September

53 268 112 255 165 523

Oktober

58 725 108 474 167 199

November

52 446 75 809 128 255

Desember

45 952 74 873 120 873

Total

590 138

1  122 600

 1 712 738

 

Passasjerutvikling 2011

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

26 694

  61 662

  88 390

Februar

27 542

  62 342

  89 887

Mars

30 517

  71 818

102 359

April

27 059

  84 048

111 128

Mai

32 147

  89 560

121 721

Juni

31 595

102 901

134 496

Juli

26 946

117 501

144 459

August

28 958

104 367

133 333

September

29 697

  93 567

123 371

Oktober

31 464

  94 836

126 312

November

30 833

  63 107

  93 944

Desember

26 655

  63 291

  89 946

Total

350 275

1 009 000

1 359 346

 

Passasjerutvikling 2010

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

23 599

  91 786

115 385

Februar

24 582

  96 561

121 149

Mars

26 984

112 895

139 891

April

19 768

  75 180

  94 948

Mai

29 138

106 862

136 011

Juni

31 516

120 361

151 881

Juli

27 028

148 535

175 622

August

31 078

131 486

162 569

September

30 586

115 859

146 370

Oktober

31 715

118 857

150 577

November

28 727

  70 373

  99 104

Desember

24 283

  67 668

  91 955

Total

329 063

1 256 343

1 585 462

 

Passasjerutvikling 2009

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

23 065

  83 218

106 283

Februar

24 063

  92 779

116 842

Mars

30 423

  97 798

128 221

April

27 072

120 741

147 813

Mai

30 572

129 904

160 476

Juni               

32 688

143 015

175 703

Juli

27 492

178 395

205 887

August

28 016

158 984

187 000

September

29 919

143 182

173 101

Oktober

33 039

142 096

175 135

November

29 977

104 240

134 217

Desember

25 488

106 149

131 637

Total

341 814

1 500 497

1 842 311

 

Passasjerutvikling 2008

Tabellen viser fordelingen mellom innland og utland pr måned.

Måned

Innland

Utland

Total

Januar

26 796

  71 631

  98 427

Februar

27 684

  82 595

110 279

Mars

25 588

100 336

125 924

April

26 706

  92 675

119 381

Mai

27 500

110 813

138 313

Juni

29 122

114 672

143 794

Juli

17 941

129 969

147 910

August

22 858

120 189

143 047

September

26 617

121 151

148 712

Oktober

29 772

121 554

151 326

November

27 910

  94 888

122 798

Desember

25 576

  97 502

123 078

Total

314 984

1 257 958

1 572 942

I 2008 reiste totalt 1 572 942 passasjerer til/fra Sandefjord Lufthavn Torp. Det er en vekst på 3% sammenliknet med 2007. Rutetrafikken til utlandet er dominerende med hele 1 176 704 passasjerer i 2008.

 

Passasjerutvikling 2007

Måned

Innland

  Utland

 Total 

 Januar

26 523

  75 716

102 239

 Februar

26 547

  80 083

106 630

 Mars

30 982

  93 472

124 454

 April

26 104

104 035

130 139

 Mai

30 383

101 912

132 295

 Juni

31 011

107 063

138 074

 Juli

22 584

128 566

151 150

 August

26 303

113 785

140 088

 September

28 628

105 019

133 647

 Oktober

32 601

114 121

146 722

 November

29 367

  82 227

111 594

 Desember

26 148

  83 514

109 672

 Total

337 181

1 189 513

1 526 694

I 2007 reiste totalt 1 526 694 passasjerer til/fra Sandefjord Lufthavn Torp. Det er en vekst på 17,4% sammenliknet med 2006. Aldri før har så mange passasjerer reist over lufthavna. Rutetrafikken til utlandet er dominerende med hele 1 107 714 passasjerer i 2006.