Green Sustainable Airport;
Energibrønn-parken på Torp vokser fram!

Når terminalen nå bygges ut, legges det opp til vannbåren varme, ventilasjon og kjøling.

For å forsyne terminalen med bærekraftig energi, bygger vi en energibrønn-park under nybygget! 60 brønner bores ned til 250 meter. I disse energibrønnene vil vi lagre varme fra kjøleaggregatene om sommeren, og hente opp varme til oppvarming i den kalde årstiden.

Energibrønnparken er den av Interreg-prosjektet «Green Sustainable Airports», der 6 land rundt Nordsjøen samarbeider om bærekraftig drift av små og mellomstore lufthavner.

Torp tar samfunnsansvar og er miljøbevisste!