Miljørapport

Sandefjord Lufthavn AS har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 28. april 2002 og har utarbeidet årlige miljørapporter som beskriver aktiviteten. 
Det er laget egen rapport i 2002 - 2004. Fra 2005 er miljø en del av selskapets årsrapport.

Miljørapporter:
Miljørapport 2004
Miljørapport 2003
Miljørapport 2002

Eventuelle spørsmål kan rettes til miljøsjef Lars Guren (guren@torp.no)