Helhetsplan

Verdiskapning Vestfold har utarbeidet en helhetsplan for Sandefjord Lufthavn Torp, der de ser på hvilke utfordringer og muligheter lufthavnen står overfor i tiårene fremover. Den sier noe om potensialer for regional utvikling, tilgang på nye arealer på østsiden, etterspørsel etter flyreiser endres og konkurranse fra andre lufthavner skjerpes.

Hvorfor en helhetsplan?
Kan ikke møtes av Sandefjord Lufthavn alene.
Krever samspill mellom lufthavn, fylkeskommuner, kommuner og næringsliv.

Hva gir helhetsplanen?
Underlag for prosesser og beslutninger

Hva kan skje med trafikkutviklingen?
Hva blir i så fall konsekvensene?
Hvilke lokaliseringsalternativer er aktuelle?
Hvilke konsekvenser har de?

Planen gir IKKE svar på hva som BØR gjøres.