TakeOff

Torp har siden år 2000 gitt ut eget reisemagasin. Hensikten med magasinet er å skape reiselyst og å informere om reisemål, destinasjoner, nyheter fra lufthavna og annet relevant stoff.

Magasinet kommer ut 4 ganger pr år og har et opplag på ca. 15 000. Magasinet deles gratis ut i terminalen og sendes ut til cirka 1000 bedrifter.

Her kan du lese tidligere utgaver av TakeOff.