Veksten fortsetter også i juni måned på Torp

164 551 passasjerer reiste til/fra Sandefjord Lufthavn Torp i juni, mot 134 459 passasjerer i fjor. En vekst på 22,4 %.

Innenrikstrafikken utgjorde i juni 55 083 reisende, mot 31 595 i fjor. Det gir en vekst på hele 74,3 %.

Utenrikstrafikken økte med 6,4 %. Totalt reiste 109 468 passasjerer til/fra Sandefjord Lufthavn Torp utenriks.

«Vi har hatt en flott vekst siden mars måned og nå er vi inne i absolutt høysesong. Vi har et mangfold av flyselskap og ruter som utfyller hverandre veldig fint og det er gledelig å se at markedet har tatt så godt imot de nye rutene. Fortsetter sommeren og høsten på denne måten og det har vi grunn til å forvente, vil vi få et av våre beste år noensinne i antall reisende fra Torp», sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

I løpet av årets 6 første måneder har totalt 763 208 passasjerer reist til/fra Sandefjord Lufthavn Torp, mot 647 896 i tilsvarende periode i fjor. Dette er en økning på 17,8 %.