2011 er nå historie og vi på Torp står foran et meget spennende nytt år!
2012 kommer til å bli et år hvor vi vil se store endringer på lufthavna vår. Vi kommer til å få langt flere flyruter, både på innland og utland, og vi kommer til å gjennomføre omfattende byggeprosjekter. Antall arbeidsplasser på Torp vil antagelig øke og ikke minst vil antall passasjerer øke betydelig. Men skal vi lykkes med det siste er vi avhengig av at alle som skal ut å fly fra vår region har Torp som sin foretrukne flyplass.
9. februar holder vi reisekveld på Torp, og da er du velkommen til å høre mer om våre planer!