Nok et godt år for Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS fikk i 2011 et årsresultat før skatt på 19,9 millioner kroner av en omsetning på 232,1 millioner kroner. Selskapet har i løpet av året investert i overkant av 12,4 millioner kroner. Selskapet har en egenkapital på 214,3 millioner. Den langsiktige gjelden er på 186,5 millioner kroner.

Antall passasjerer ble 1 359 346.

Kommersielle inntekter utgjør 59,2 % av omsetningen, en økning på 0,8 % fra i fjor. De kommersielle inntektene består i hovedsak av taxfree- og parkeringsinntekter samt inntekter fra kiosker, restaurant, bilutleie og reklame.

Selskapets soliditet var ved årsskiftet 47,2 %. Styret foreslår at eierne skal få et utbytte på 7,2 millioner kroner, tilsvarende 50 % av årsresultatet etter skatt.

”Med nye avtaler både med nye og etablerte flyselskap har vi fått etablert et godt fundament for fremtidig vekst på Torp. Vi vil derfor allerede i år få en fin trafikkvekst på lufthavna vår”, sier administrerende direktør Alf-Reidar Fjeld på Torp.