Flott vekst i april på Torp.

I april måned reiste 144 305 passasjerer over lufthavna. I samme måned i fjor var passasjertallet 111 128. Veksten er på 30 %.

Antall innenriksreisende var 48 535 passasjerer. En utrolig vekst på 79,3 % i forhold til april i fjor.

Utenrikstrafikken utgjorde totalt 95 770 passasjerer, mot 84 054 sist år. En vekst på 13,9 % sammenlignet med forrige april.
 
I årets første 4 måneder har 441 468 passasjerer reist til/fra Sandefjord Lufthavn Torp, en økning på 12,7 % i forhold til samme periode i fjor.
”Vi ser nå at økt konkurranse og bedre tilbud gir lavere priser og stor trafikkøkning. Vi håper at dette vil vedvare da vi har kapasitet for ytterligere vekst på Torp,” sier Alf-Reidar Fjeld, lufthavnsjef ved Sandefjord Lufthavn Torp.