Veksten fortsetter på Torp.

157 237 passasjerer reiste til/fra Sandefjord Lufthavn Torp i mai, mot 121 721 passasjerer i fjor. En vekst på 29,2 %.

Innenrikstrafikken utgjorde i mai 57 486 reisende, mot 32 147 i fjor. Det gir en vekst på hele 78,8 %.

Utenrikstrafikken økte med 11,4 %. Totalt reiste 99 751 passasjerer til/fra Sandefjord Lufthavn Torp utenriks.

«Vi er inne i en spennende vekstfase og det er hyggelig å se at markedet har tatt så godt imot de nye rutene. I disse dager er vi i ferd med å ferdigstille utbygging av publikumsområdene som gir oss ca. 750 m2 nytt terminalareal. Mesteparten av dette er på innenriksområdet, men noe er også på utenriks, så nå er vi godt rustet inn mot høysesong», sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

I løpet av årets 5 første måneder har totalt 598 705 passasjerer reist til/fra Sandefjord Lufthavn Torp, mot 513 461 i tilsvarende periode i fjor. Dette er en økning på 16,6 %.