Passasjertall i juli. Nest beste måned noensinne på Torp.

 

193 242 passasjerer reiste til/fra Sandefjord Lufthavn Torp i juli, mot 144 459 passasjerer i fjor. En vekst på 33,8 %.

 

Innenrikstrafikken utgjorde i juli 56 712 reisende, mot 26 952 i fjor. Det gir en vekst på hele 110,4 %.

 

Utenrikstrafikken økte med 16,2 %. Totalt reiste 136 530 passasjerer til/fra Sandefjord Lufthavn Torp utenriks.

 

«Det har vært stor trafikk og et meget godt belegg på Torp i sommer. Trafikken har vært langt bedre enn forventet og vi har lagt bak oss vår nest beste måned noensinne målt i antall passasjerer», sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

 

I løpet av årets 7 første måneder har totalt 956 206 passasjerer reist til/fra Sandefjord Lufthavn Torp, mot 792 402 i tilsvarende periode i fjor. Dette er en økning på 20,7 %.

Innenriksreisene utgjorde 322 968 reisende, mot 202 564 i fjor. Dette gir en vekst i årets første 7 måneder på hele 59,4 %. Utenriksreisende sto for 633 238 reisende med en økning så langt på 7,4 %.


Fly på Torp