Ny bygg- og anleggssjef på Torp

(11.04.14) Ronny Stensrud er ansatt som Bygg- og anleggssjef i Sandefjord Lufthavn AS, og overtok oppgavene til Prosjekt- og vedlikeholdssjef Ivar Fevang fra og med 1. april.

Ronny vil være ansvarlig for den videre utbyggingen av flyplassen. Han vil også være ansvarlig for eiendomsdrift og vedlikehold og utvikling av den øvrige infrastrukturen på flyplassen.

Ivar ønsker å trappe ned mot pensjonsalder og går derfor inn i redusert stilling fremover. Han skal fortsatt være en del av bygg- og anleggsavdelingen og vil fra og med 1. april være prosjektleder i dedikerte bygg- og anleggsprosjekt.