Flere ladepunkter for el-biler på Torp

Vi har totalt 42 plasser reservert for el-biler på Torp. Disse plassene er lokalisert på langtidsparkeringen på Torp, på felt C (høyre side etter innkjøring). El-biler betaler parkering på lik linje med andre bilister, men strømmen byr flyplassen på!