Ny taksebane BRAVO er åpnet for operativ bruk

 

(03.07.14) I dag har Sandefjord Lufthavn AS åpnet en ny taksebane BRAVO mellom taksebane YANKEE og rullebanen.

Den nye taksebanen vil bidra til økt sikkerhet, effektivitet og fleksibilitet ved lufthavnen, samt redusert belastning på miljø p.g.a. reduserte taksedistanser for flyselskapene. Det anslås at flyselskapene vil redusere den totale taksedistansen med mellom 5000 og 10000 km pr år – noe som også bidrar til redusert tidsforbruk og dermed reduserte kostnader.