Mørketrening for flyskoleelever

(17.09.14) Flyskoleelever må få en tilfredsstillende mørketrening sammen med sin instruktør før de får fly alene i mørket.

Sandefjord Lufthavn AS har derfor gitt Pilot Flyskole AS midlertidig tillatelse til å fly landingstrening frem til klokken 22 på hverdager i uke 39. Behovet for mørkeflyging til kl 22 vil deretter bli vurdert videre.