Gå til startsiden

Anker ikke til Høysterett

Gisle Skansen

Avinor Flysikring AS anker ikke dommen fra Agder langmansrett, der det ble klart at Avinor Flysikring AS ikke har krav på vederlag fra Sandefjord Lufthavn AS for innflygingskontrolltjenester.

«Vi er meget tilfreds med at Avinor Flysikring AS etter å ha tapt saken i både tingretten og lagmannsretten, tar dommen til etterretning og avslutter saken, slik at vi kan legge dette bak oss og konsentrere oss om fremtiden og utviklingen på Torp », sier Gisle Skansen, adm. direktør Sandefjord Lufthavn AS.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt: Gisle Skansen, Adm. Direktør. Telefon direkte: 33 42 70 06, Mobil: +47 93 02 57 95