Gå til startsiden

Ekstraordinær generalforsamling

Grunnet krav fra Luftfartstilsynet har styret i Sandefjord Lufthavn AS tidligere besluttet å gjennomføre en fullstendig rehabilitering av rullebanen. I lys av en rekke uavklarte rammevilkår for lufthavner utenfor Avinorsystemet har Sandefjord Lufthavn AS søkt om og fått innvilget utsettelse med rehabiliteringen med et år.

Grunnet krav fra Luftfartstilsynet har styret i Sandefjord Lufthavn AS  tidligere besluttet å gjennomføre en fullstendig rehabilitering av rullebanen.

I lys av en rekke uavklarte rammevilkår for lufthavner utenfor Avinorsystemet har Sandefjord Lufthavn AS søkt om og fått innvilget utsettelse med rehabiliteringen med et år. Denne utsettelsen er imidlertid betinget av at lufthavnen intensiverer ettersynet og gjør kompenserende tiltak på rullebanen gjennom 2016.

Det ble den 18/12 2015 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sandefjord Lufthavn AS der generalforsamlingen enstemmig stilte seg bak styrets beslutning om finansieringen av rullebaneprosjektet, samt utsettelsen.