Gå til startsiden

Klar seier i tingretten!

Sandefjord Tingrett har i dag avsagt dom på at Avinor Flysikring ikke har krav på vederlag fra Sandefjord Lufthavn for innflygingskontrolltjenester.

«Vi er meget tilfreds med at retten har delt vår oppfatning om at vi ikke har noen betalingsplikt da kravet hverken har vært hjemlet i lov, krav eller avtale. Vi håper at Avinor og Samferdselsdepartementet tar dette til etterretning og legger saken bak seg da dommen er svært tydelig og klar», sier Gisle Skansen, adm.direktør Sandefjord Lufthavn AS.