Gå til startsiden

Lokal entreprenør vant største kontrakt på TORP noensinne

Rullebanen på Torp Sandefjord lufthavn skal rehabiliteres og oppgraderes i 2017, og det ble gjennomført tilbudskonkurranser for anleggsarbeidene og elektroarbeidene høsten/vinteren 2016.

Pressemelding TORP 09.01.17

Den lokale entreprenøren Marthinsen & Duvholt AS vant tilbudskonkurransen om anleggskontrakten, i konkurranse med store nasjonale og internasjonale selskaper, en kontrakt til verdi av ca. 215 millioner kroner.

«Vi gleder oss over at en lokal entreprenør har vunnet konkurransen om dette oppdraget. Det bekrefter forventningene om lokal konkurransedyktighet og bidrar til at vår investering skaper verdier og ringvirkninger lokalt. Det har i konkurransen vært stilt strenge krav til både kompetanse og oppgaveforståelse, og det er tilfredsstillende å vite at en slik kompetanse finnes hos en lokal entreprenør», sier Ronny Stensrud, prosjektleder og bygg- og anleggssjef på Torp Sandefjord lufthavn.

Oppdraget består av å rette av og asfaltere hele rullebanen, bygge nye skuldre, ny snuplass og etablere nytt overvannssystem. I tillegg skal rullebanebelysning med foranliggende forsyningsanlegg og styresystemer byttes ut. Arbeidene skal foregå i perioden 1. mars til 30. november 2017.

«Vi i Marthinsen & Duvholt AS er glade for at Sandefjord Lufthavn AS valgte oss som den utførende entreprenør til dette store oppdraget. Vi har gjennom mange år utført prosjekter for lufthavnen og dermed har vi fått solid erfaring til å utføre slike oppdrag. Med våre dyktige medarbeidere og en tilpasset maskinpark passer dette prosjektet oss bra. Siden flere av de store infrastruktur- prosjektene i Vestfold nå avsluttes passet det oss også meget godt at vi fikk tildelt denne kontrakten. Dette gjør at vi kan opprettholde gode forbindelser med flere andre samarbeidspartnere i lokalområdet.  En av hovedoppgavene er asfaltering og der har vi med oss Lemminkainen AS.  Lemminkainen har vært med oss tidligere på store asfaltprosjekter og vi har gode erfaringer sammen som har gitt et bra resultat», sier Frank Duvholt, Regionsjef Vestfold.            

Flyplassen skal være operativ for flytrafikk i normal åpningstid og alle anleggs- og asfaltarbeider skal utføres om natten, med effektiv arbeidstid fra kl. 00:00 – 05:00.

«Gjennomføringsmodellen som er valgt er svært krevende og den medfører at arbeidene får en høy vanskelighetsgrad. Fremdrift og utførelsesmetoder må planlegges til minste detalj. Vi er overbevist om at Marthinsen & Duvholt er rett entreprenør til å gjennomføre et slikt prosjekt», sier Ronny Stensrud.
«Vi har et krevende prosjekt foran oss, men jeg er trygg på at Marthinsen & Duvholt med sin erfaring og kompetanse vil gjennomføre arbeidet på en god og profesjonell måte», sier adm. direktør på Torp Gisle Skansen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ronny Stensrud, prosjektleder og bygg- og anleggssjef på Torp Sandefjord lufthavn tlf. 33 42 70 48 eller mobil 950 32 622.