Gå til startsiden

Melding om nattarbeid som kan medføre støy

Hva slags arbeid som skal utføres: Fresing av asfalt på taksevei W2.

Bakgrunn/årsak for arbeidet: Asfalt er av veldig dårlig kvalitet.

Hvorfor arbeidet må foregå om natten: Fresing av asfalt på en trafikert taksevei og ut på rullebanen.

Når planlegges arbeidet utført:
Dato              Fra kl.         Til kl.
14.08.2019    23:00          05:30
15.08.2019    23:00          05:30

Hvor på lufthavna arbeidet skal utføres: Taksevei W2

Støykilde (for eksempel: motorstøy, asfaltfres, pigging, betongskjæring, sprengning,
steintipping, etc…): Asfaltfres, og lastebiler.

Antatt varighet på støyepisoder:
Max 6 timer per natt.
Avbøtende tiltak:
Ingen

Ansvarlig for arbeidet
Sandefjord Lufthavn AS
Navn: Trond Ødegaard
Tlf:92820626
E-post:trond@torp.no