Gå til startsiden

Melding om nattarbeid uke 38

Rullebanen på torp

Asfasltering av taksevei vil forårsake noe «støyforurensing» uke 38. 

Hva slags arbeid som skal utføres: Fresing av asfalt på taksevei A-C-T og W2. 
Bakgrunn/årsak for arbeidet: Asfalt er av veldig dårlig kvalitet. 
Hvorfor arbeidet må foregå om natten: Fresing av asfalt på en trafikert taksevei og ut på rullebanen.

Når planlegges arbeidet utført:
Dato og klokkeslett
17-18.09.2019: kl. 23:00 - 05:00

Hvor på lufthavna arbeidet skal utføres: Taksevei W2

Støykilde (for eksempel: motorstøy, asfaltfres, pigging, betongskjæring, sprengning,
steintipping, etc…): Asfaltfres, komprimering og lastebiler.

Antatt varighet på støyepisoder: Max 6 timer per natt.
Avbøtende tiltak: Ingen

Ansvarlig for arbeidet:
Sandefjord Lufthavn AS
Navn: Trond Ødegaard
Tlf:92820626
E-post:trond@torp.no

Gå til startsiden

TORP-tag