Gå til startsiden

Nye sider om operativ informasjon publisert

Det er i første rekke poloter som er målgruppe i.f.m. informasjon på de nye sidene, men inneholder også prosedyrer og anbefalinger for operasjoner med ubemannede luftfartøyer i Torp kontrollsone.