Gå til startsiden

Nye trafikkregulerende bestemmelser for Torp Sandefjord lufthavn fra 1. desember 2015.

Luftfartstilsynet har fastsatt nye bestemmelser for å redusere støy ved lufthavnen og i omkringliggende luftrom.

Bestemmelsene kan du se i sin helhet her.
Bestemmelsene innebærer bl.a. at:

Politi- og ambulanseflyginger kan tillates utenfor kunngjort åpningstid.
Kun motortesting i forbindelse med teknisk vedlikehold er tillatt utenfor kunngjort åpningstid.
Det er begrensninger på treningsflyging med fly som medfører gjentakende bruk av landingsrunder, men slik flyging er tillatt:

  • Mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 20.00
  • Lørdag mellom klokken 08.00 og 17.00
  • Søndag mellom klokken 13.00 og 18.00

For helikoptre gjelder samme tider med unntak av søndag.
Alle klokkeslett er lokale tider.
Lufthavnen kan gi tillatelse til mørketrening i tiden mandag til torsdag kl. 20-22 i deler av året
Treningsflyging med jagerfly skal skje uten bruk av etterbrenner.
Regelverket kunngjøres i AIP ENTO ila våren 2016