Gå til startsiden

Operativ informasjon – nye versjoner av dokumenter

Dokumentene om den operative informasjonen på Torp er oppdatert.

Følgende dokumenter er utgitt i nye versjoner:

Operativ info for ENTO og Torp CTR, versjon 1.1
Inneholder endringer tilknyttet luftromsklassifisering i Torp kontrollsone ved innføring av nye bestemmelser i BSL F 1-1.

Midlertidig prosedyre for RPAS VLOS i Torp CTR, versjon 1.1
Anbefalinger i.f.m. modellflyging i Torp CTR, versjon 1.3
Inneholder endringer tilknyttet Nasjonal Sikkerhetsmyndighets innføring av permanent ordning for fotografering fra luften.

Gå til Operativ info her