Gå til startsiden

Oppgradering av arealer foran terminalen

Oppgradering av arealer foran terminalen på TORP

Vi oppgraderier arealene for myke trafikanter foran terminalen. Forventes ferdigstilt i utgangen av uke 36. 

Antall passasjerer som reiser til og fra TORP øker og det gleder oss. Flere passasjerer medfører imidlertid også økt trafikk av både myke og harde trafikanter foran terminalen.

TORP Sandefjord lufthavn besluttet i juni å stenge kjørefeltet (av- og påstigningsfeltet) nærmet terminalen. Dette for å sikre en forsvarlig trafikkavvikling, forbedre sikkerheten til de myke trafikantene foran terminalen, samt å etablere romsligere og bedre utemiljø foran hovedinngang og uteserveringsområdet. 

Området som nå er avstengt skal heves til samme nivå som eksisterende fortau og det skal oppgraderes med belegningsstein, tilsvarende øvrig areal. Arbeidene startet i uke 34 og forventes ferdig i løpet av første uken i september. Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Tine Kleive-Mathisen, markedssjef, telefon 33 42 70 07 eller mobil 995 79 848.