Gå til startsiden

Seier i Agder lagmannsrett!

TORP Sandefjord lufthavn

Pressemelding: Agder lagmannsrett har i dag avsagt dom på at Avinor Flysikring ikke har krav på vederlag fra Sandefjord Lufthavn for innflygingskontrolltjenester.

"Vi er svært tilfreds med at retten også denne gangen har delt vår oppfatning om at vi ikke har noen betalingsplikt da kravet hverken har vært hjemlet i lov, forskrift eller avtale. Vi håper at Avinor og Samferdselsdepartementet etter medhold i både tingretten og lagmannsretten tar dette til etterretning og avslutter saken», sier Gisle Skansen, adm. direktør Sandefjord Lufthavn AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gisle Skansen, adm. direktør, tlf. 33 42 70 06 eller mobil 930 25 795