Gå til startsiden

Varsel om støyende nattarbeider

Rullebaneprosjekt

På TORP Sandefjord lufthavn gjøres det nå en omfattende rehabilitering av rullebanen og her kan du få mer informasjon om rullebaneprosjektet, som ble iverksatt våren 2017.

BAKGRUNN/ÅRSAK FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Det er på grunn av rullebanens dårlige beskaffenhet påkrevd med rehabilitering og oppgradering. Samtidig er det i Luftfartstilsynets vedtak om teknisk og operativ godkjenning for lufthavnen anført avvik vedrørende rullebanens beskaffenhet og tverrfall som skal lukkes, med frist innen 1.12.2016. I årsskifte 2015/2016 fikk SLH utsatt fristen til 1.12.2017. 

Flytrafikken vil ikke bli berørt og vil gå som normalt i denne perioden.

Alt om prosjektet kan du lese på torp.no/rullebaneprosjekt.

Klikk her for informasjon om kommende ukes aktiviteter.