Gå til startsiden

Varsel om støyende nattarbeider

Rullebaneprosjekt

I forbindelse med utbedring av rullebanen, vil det i perioden 02.10.17-08.11.17 foregå rilling av rullebanens asfaltdekke.

Sandefjord Lufthavn AS har i teknisk-/operativ godkjenning fått pålegg fra Luftfartstilsynet om å rille overflaten på rullebanens asfaltdekke. Dette for å sikre best mulig friksjon. Arbeidet med å rille overflaten skal gjennomføres i forbindelse med den pågående rehabiliteringen av rullebanen, og vil bli utført i perioden 02.10 – 03.11. Alle arbeider utføres på natt.

For å komme i mål med arbeidene innenfor oppsatt fremdriftsplan og innen frist gitt av Luftfartstilsynet, må helgene i uke 40, 41, 42 og 43 tas i bruk.

Vi har mottatt informasjon fra utførende entreprenør om at arbeidet med å rille overflaten er en aktivitet som kan defineres som støyende. Aktiviteten ligger i det øverste sjiktet av de aktiviteter som er vurdert i gjeldende støyberegninger og støysonekart.

Vi har i kontrakt med entreprenøren satt krav til at alle aktiviteter på natt skal gjennomføres med så lite støy som mulig, og det er derfor satt i gang følgende tiltak for å imøtekomme dette kravet:

  • Det er montert nye deksler på topp og sider av maskinen, slik at den blir mer innebygd. Dette vil redusere spredning av støy.
  • Arbeidene planlegges på en slik måte at midtpartiet på rullebanen rilles i helgene, slik at belastningen for naboene blir minst mulig disse nettene.

Maskinen som skal benyttes har blitt benyttet til tilsvarende arbeider på flere andre store/mellomstore flyplasser i Norge, uten å iverksette støyreduserende tiltak, og entreprenøren har ikke mottatt klager på støy tidligere. Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører for våre naboer. Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Flytrafikken vil ikke bli berørt og vil gå som normalt i denne perioden.

Alt om prosjektet kan du lese på torp.no/rullebaneprosjekt.

Klikk her for informasjon om kommende ukes aktiviteter.