Gå til startsiden

Varsel om støyende nattarbeider

Rullebaneprosjekt

I forbindelse med utbedring av rullebanen, vil det i perioden 04.06.18-30.06.18 foregå foregå støyende nattarbeider på TORP.

Bakgrunn/årsak for gjennomføringen
Under gjennomføring av prosjektet i 2017 oppsto det uventede avvik i lengdehelningen midt på rullebanen. Disse avvikene må rettes opp, og det er disse arbeidene som skal gjennomføre i juni 2018.

Tiltakene
Tiltakene vil i hovedsak bestå av asfalteringsarbeider.

Gjennomføringsmodell - Nattarbeid
SLH har på bakgrunn av sikkerhetsmessige og markedsmessige hensyn valgt en gjennomføringsmodell hvor arbeidet på og i umiddelbar nærhet til rullebanen skal utføres utenom flyplassens åpningstid.

  • SLH vil ikke akseptere forhøyet risiko ved at det gjennomføres anleggsarbeider på rullebanen samtidig som rullebanen er i operativ bruk.
  • SLH ønsker å gjennomføre prosjektet uten at det skal få flyoperative konsekvenser/begrensninger for kundene våre.

Flytrafikken vil derfor ikke bli berørt og vil gå som normalt i denne perioden.

Alt om prosjektet kan du lese på torp.no/rullebaneprosjekt.

Klikk her for informasjon om kommende ukes aktiviteter.