Gå til startsiden

Tilleggsinformasjon til årsrapporten 2019

Ordinær generalforsamling for Sandefjord Lufthavn AS den 28.05.2020 vedtok følgende om regnskapet for 2019:
 
4. Fastetting av resultatregnskap og balanse for året 2019

Det ble gitt en gjennomgang av utviklingen for Sandefjord Lufthavn AS i perioden fra myndighetenes første COVID-19 tiltak 12.03.2020 til styrets vedtak om utbytte den 31.03.2002 og perioden frem til generalforsamling.

Resultatregnskapet og balansen for SLH ble referert og godkjent som de endelige offisielle tall for regnskapsåret 2019 med et årsresultat på NOK 26 107 403,-. Det ble enstemmig besluttet at det ikke skal utbetales utbytte og at årets resultat overføres annen egenkapital.

Last ned årsrapporten for 2019 her.