Gå til startsiden

Historien om TORP

Historie

Her kan du se en kort film og lese om TORP Sandefjord luftthavns fasinerende historie frem mot årtusenskifte. De historiske øyeblikkene er basert på utdrag fra boken "Høyt spill om TORP" av Audun Tjomsland. 

1952

Regjeringen orienterer NATO i et brev av 8. juli om at Stortinget ikke vil akseptere   amerikanske styrker i Vestfold i fredstid. NATO meldte den 19. juli at de ville finansiere flyplass i Vestfold selv om de ikke får stasjonere fly og soldater der. Regjeringen la 12. september fram plan om å bygge NATO-flyplass på Torp i stedet for å bygge ut Jarlsberg. Stortinget vedtok enstemmig den 18. oktober at det bygges flyplass på Torp for 50 millioner kroner av NATOs infrastrukturmidler.

1953 til 1956

Stor byggeaktivitet på Torp. Forsvarets bygningsdirektorat var byggherre og Astrup & Aubert var hovedentrepenør. Offisell åpning av Torp militære flyplass - da Torp ble tatt i bruk - var en enkel begivenhet om formiddagen den 2. juli 1956. Da kom to militære jetjagere av typer F-84 med majorene Riegels og Ebbesen ved spakene og landet presis kl. 1100. Det var den første offisielle landingen på Torp flyplass.

1957

Samferdselsdepartementet sier 2. oktober ja til Sandefjord Ordfører Fritjof Bøe om å tillate sivile fly på Torp. 24. oktober holdes konstituerende generalforsamling i Andelslaget Torp flyplass. Andelslaget ble etablert med 624.000 kroner i aksjekapital

1959

16. september åpner ekspedisjonsbygning og tårn med alle tekniske installasjoner. Pris kr. 600.000. Selskapet gjøres så om til AS Torp Flyplass. Tillatelse fra Luftfartsdirektoratet til å motta innenlandske flygninger og charterflygninger. Offisiell åpning den 5. oktober av Torp som sivil lufthavn. Allerede om sommeren 1958 skal det ha landet et DC3 charterfly fra Fred Olsen på Torp militære flyplass. Det samme selskap hadde også en landing med charterfly den 3. april 1959.

1961

Øyvind Skauenfelt fikk i mai myndighetenes tillatelse til å drive ervervsmessig flygning, skoleflyging, rundflyging og transport med mindre fly. Han var den første som drev kommersiell virksomhet på Torp under navnet Vestfoldfly.

1968

Etter at Sandefjord og Sandar ble en kommune, hadde Sandefjord kommune 93 prosent av aksjene i AS Sandefjord Lufthavn. Resten var spredt på bedrifter i regionen. Økonomisk resultat i perioden 1964-68, minus 75.393 kr.

1969

Sameiet Penguin Air Service opprettet av Jotun-konsernet og Norsk Flytjeneste.

1978 - 3000 passasjerer

Økonomisk resultat for flyplassen i perioden 1974-78, minus kr. 204 914.

1980 - 8300 passasjerer

1984

Norsk Flytjeneste startet linje-taxi-rute til Stavanger 12. januar. Braathens SAFEs søsterselskap Busy Bee åpnet rute til Stavanger, Haugesund og Bergen fra 26. mars. Norsk Flytjeneste startet linje-taxi-rute til Bergen 10. juli.

1985

Aksjeselskapet Kosmos overtok Norsk Flytjeneste. Åpnet rute til København 30. julli. Avtale inngått 12. september med Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. om kjøp av fire fly av typen EMB 120 Brasilia til NorskAIR.

1987 - 100 941 passasjerer

Reorganisering av selskapet Sandefjord Lufthavn AS. Vestfold flykeskommune, Stokke kommune og Vestfold Flyplassinvest gikk inn sammen med Sandefjord kommune. Aksjekapitalen ble utvidet fra kr.624 000 til kr. 22 500 000. NorskAIRs hangar på Torp fullført.

1988

Konsesjon for fem nye år.

1989

Widerøe overtok NorskAIR 1. mai. Parkeringsplassen utvidet fra 150 til 300 plasser med varslingsanlegg. Rullebanen opprustet for kr. 10 mill. Tre faste charterturer per uke til Gran Canaria fra høsten. Transitthallen ombygget for å utvikle chartertrafikken. Ny ankomsthall for charter midlertidig plasthall. Nytt tårn planlagt etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Plan for ny ekspedisjonsbygning igjen aktuell pga økt chartertrafikk.

1990 - 137 279 passasjerer

Administrasjonen flytter inn i NorskAIRs nye hangar. Prosjekt ny ekspedisjonsbygning setter igang igjen.

1991

Trafikksvikt i fem måneder pga Golfkrigen. Ny ekspedisjonsbygning innviet 16. september. 50 daa i terminalområdet opparbeidet, dimensjonert for 300 000 passasjerer. Administrasjonen flyttet inn i nybygget. Havaripersonell inn i nye lokaler i den game ekspedisjonsbygningen. Widerøe NorskAIR åpner Torp-Kristiansand-London.

1993 - 135 180 passasjerer

Konsesjon fornyet i fem nye år. Driftskorreksjon i Widerøe, med fra fire til tre fly på Torp. Rutetilbudet til utlandet halvert. Forhandlinger med Luftfartsverket om evt. statlig eierskap på Torp. Forhandlinger avsluttet, eierskapet uendret. Stram likvidiet for at kapitalutvidelse vurderes. Forsvaret refunderer en million kroner til rullebaneoppgradering.

1994

Aksjekapitalutvidelse fra 22,5 til 27 mill. Vestfold fylkeskommune overtok etter Sandefjord som største aksjonær. Gissel-drama ved lufthavnen 28. september.

1995 - 136 634 passasjerer

Widerøe NorskAIR styrket innenlandstilbudet om sommeren. Flere frekvenser til København. Widerøe NorskAIR og SAS enes om overgansbilletter i København. Vestfold fylkeskommune legger frem helhetsplan for Torp. Arbeid startes med ny innfartsvei fra E18 på Fokserød.  

1996 - 158 972 passasjerer

Widerøe NorskAIR utvidet samabeidet med SAS. Brasilia-flyene erstattet med Dash8-fly. En fjerde rundtur til København introdusert. NorskAir fusjonerer 1. mai inn i Widerøes Flyveselskap.

1997 - 244 597 passasjerer

Torp er største regionale lufthavn utenfor stamrutenettet. 50 prosent passasjervekst i årets ni siste månder. Alle Brasilia-flyene er skiftet ut med Dash 8, kapasiteten er fordoblet. Handligsprogram planlagt opp til 1 million passasjerer. Ryanair åpnet sin rute til London Stansted 3. november. Enighet mellom Lufthavna og Luftfartsverket om å bygge nytt tårn. SAS kjøpte seg opp fra 63,2 prosent i Widerøes Flyveselskap den 27. november 1997 og fikk opsjon på de resterende 34,2. Denne opsjonen ble senere benyttet og de to flyselskapene har inngått en omfattende samarbeidsavtale. Konkurransetilsynet så på saken og tillot overtagelsen. Selger var Fred Olsen selskapet Bonheur ASA og GanreRolf ASA.

2007 - 1 526 694 passasjerer

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air etablerer seg på Torp med en rute til Katowice i Polen. Dette er starten på et omfattende samarbeid hvor selskapet etterhvert utvikler et bredt nettverk av ruter til sentral- og øst-Europa til og fra Torp. 

2018 - 2 082 116 passasjerer

Torp er i dag Norges største private lufthavn, med et omfattende nasjonalt og internasjonalt rutenett som opereres av bl.a. Widerøe, KLM, Wizz Air, Ryanair og Norwegian, samt charteroperatører. Torp passerte 2 millioner passasjerer for første gang i historien i 2018. Sandefjord Kommune og Vestfold & Telemark Fylkeskommune er i dag majoritetseiere av Sandefjord Lufthavn AS, mens en liten del eies av Vestfold Flyplassinvest AS. 

Les mer om passasjerutviklingen her