Gå til startsiden

Miljøpolicy

Miljøpolicy


Sandefjord Lufthavn AS (SLH) skal drive sin virksomhet slik at selskapet er i samsvar med lover, forskrifter, andre myndighetspålagte og selvpålagte krav. Driften på Torp skal i minst mulig grad belaste miljøet og bedre miljøforholdene der det er mulig. SLH skal fokusere på miljøutfordringer relatert til støy og avising. Torp skal være en av de mest miljøvennlige lufthavnene i Norge.

For å lykkes med dette skal Sandefjord Lufthavn AS:

  • Være sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015 og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø
  • Øke miljøbevisstheten hos alle som arbeider på Torp gjennom informasjon og opplæring slik at miljøhensyn vektlegges i det daglige arbeidet
  • Ha miljøforbedringsmål relatert til energi, avfall, kjemikalier og støy
  • Velge bærekraftige løsninger som forebygger forurensning og klimapåvirkning
  • Sammen med lufthavnens interessenter skape kontinuerlige forbedringer og minimalisere forurensning
  • Legge et livsløpsperspektiv til grunn for aktiviteten på Torp
  • Ha aktiv dialog og samarbeid med interessenter som kan påvirke og/eller påvirkes av miljørelaterte aktiviteter
  • Utvikle Torp til et sterkt kollektivknutepunkt i Vestfold-Telemark

 

Gå til startsiden

torp-tag