Gå til startsiden

Miljøpolicy

Miljøpolicy


Sandefjord Lufthavn AS skal drive sin forretningsmessige virksomhet slik at den overholder lover, forskrifter, andre myndighetspålagte krav, samt selvpålagte krav og i minst mulig grad virker belastende på miljøet.

Sandefjord Lufthavn AS vil fokusere på miljøutfordringer relatert til støyskapende aktiviteter og avising av fly.

Sandefjord Lufthavn AS skal oppfattes som en foregangsbedrift innen sin bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved sin virksomhet.
 

For å lykkes med dette skal Sandefjord Lufthavn AS

  • Være sertifisert i henhold til ISO 14001: 2004
  • Øke ansattes miljøbevissthet gjennom informasjon/opplæring slik at miljømessige hensyn vektlegges i det daglige arbeidet
  • Ha miljøforbedringsmål for avising - Velge løsninger som forebygger forurensning og klimapåvirkning
  • Sammen med brukerne av lufthavna skape kontinuerlige forbedringer og minimalisere forurensning
  • Ha en åpen og aktiv dialog/samarbeid med berørte enkeltpersoner, interessegrupper og myndigheter som påvirkes av miljørelaterte aktiviteter
  • Vektlegge miljøaspektene i planlegging, utbygging og drift - Informere, både internt og eksternt, om miljøstatus og miljømål