Miljøpolicy

Miljøpolicy

Sandefjord Lufthavn AS (SLH) skal drive sin virksomhet slik at selskapet er i samsvar med lover, forskrifter, andre myndighetspålagte og selvpålagte krav. Driften på Torp skal i minst mulig grad belaste miljøet og bedre miljøforholdene der det er mulig. SLH skal fokusere på miljøutfordringer relatert til støy og avising. Torp skal være en miljøvennlig lufthavn.

For å lykkes med dette skal Sandefjord Lufthavn AS:

  • Være sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015 og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø
  • Øke miljøbevisstheten hos alle som arbeider på Torp gjennom informasjon og opplæring slik at miljøhensyn vektlegges i det daglige arbeidet
  • Ha miljøforbedringsmål relatert til energi, avfall, kjemikalier og støy
  • Velge bærekraftige løsninger som forebygger forurensning og klimapåvirkning
  • Sammen med lufthavnens interessenter skape kontinuerlige forbedringer og minimalisere forurensning
  • Legge et livsløpsperspektiv til grunn for aktiviteten på Torp
  • Ha aktiv dialog og samarbeid med interessenter som kan påvirke og/eller påvirkes av miljørelaterte aktiviteter
  • Utvikle Torp til et sterkt kollektivknutepunkt i Vestfold-Telemark

 

Go to frontpage

torp-tag