Gå til startsiden

Passasjerrettigheter

Fly på Torp
Luftfartstilsynet har utarbeidet retningslinjer vedrørende dine rettigheter som flypassasjer.

Oppdatert informasjon om rettigheter og regelverk som berører deg som flypassasjer finner du på www.flypassasjer.no

Her finner du også veiledning til klagebehandling, kontaktinfo til alle europeiske klageorgan, relevante regelverk, ofte-stilte-spørsmål og annen relevant informasjon.