Gå til startsiden

Informasjon om fremdrift

På denne siden vil vi hver fredag fra og med 1. mars legge ut informasjon om kommende ukes aktiviteter. 

Uke 45

Når skal det arbeides?

  •  I uke 45 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 6/11-17.
  •  Natt til lørdag 11.11 og natt til søndag 12.11 vil det foregå rilling av rullebanen.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Asfalteringsarbeider.
  • Rilling av rullebanedekket.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Rilling av rullebanen vil foregå i nord og syd på ukedager, og midt på rullebanen i helgen. 
  • Se kartskisse.

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Rilling av rullebanedekket kan oppfattes som støyende. (Se egen sak på torp.no)

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 44

Når skal det arbeides?

  • I uke 44 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 30/10-17.
  • Natt til lørdag 4.11 og natt til søndag 5.11 vil det foregå rilling av rullebanen.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Asfalteringsarbeider.
  • Rilling av rullebanedekket.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt på rullebanen.
  • Rilling av rullebanen vil foregå i nord og syd på ukedager, og midt på rullebanen i helgen. 
  • Se kartskisse

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Rilling av rullebanedekket kan oppfattes som støyende. (Se egen sak på torp.no)

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 43

Når skal det arbeides?

  • I uke 43 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 23/10-17.
  • Natt til lørdag 28.10 og natt til søndag 29.10 vil det foregå rilling av rullebanen.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Rilling av rullebanedekket.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. 

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Arbeid med skuldre vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Rilling av rullebanen vil foregå i nord og syd på ukedager, og midt på rullebanen i helgen. 
  • Se kartskisse

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Rilling av rullebanedekket kan oppfattes som støyende. (Se egen sak på torp.no)

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 42

Når skal det arbeides?

  • I uke 42 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 16/10-17.
  • Natt til lørdag 21.10 og natt til søndag 22.10 vil det foregå rilling av rullebanen.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Rilling av rullebanedekket.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. 

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Arbeid med skuldre vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Rilling av rullebanen vil foregå i nord og syd på ukedager, og midt på rullebanen i helgen. 
  • Se vedlagt kartskisse

Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Rilling av rullebanedekket kan oppfattes som støyende. (Se egen sak på torp.no)

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 41

Når skal det arbeides?

  • I uke 41 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 9/10-17.
  • Natt til lørdag 14.10 og natt til søndag 15.10 vil det foregå asfalteringsarbeider og rilling av rullebanen.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Rilling av rullebanedekket.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Arbeid med skuldre vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Fresing av slisser i asfalt vil foregå nord på rullebanen.
  • Rilling av rullebanen vil foregå i nord og syd på ukedager, og midt på rullebanen i helgen. 
  • Se kartskisse

Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.
  • Rilling av rullebanedekket kan oppfattes som støyende. (Se egen sak på torp.no)

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 40

Når skal det arbeides?

  • I uke 40 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 2/10-17.
  • Natt til lørdag 7.10 og natt til søndag 8.10 vil det foregå rilling av rullebanen.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Rilling av rulebanedekket.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Arbeid med skuldre vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Fresing av slisser i asfalt vil foregå nord på rullebanen.
  • Rilling av rullebanen vil foregå i nord og syd på ukedager, og midt på rullebanen i helgen. 
  • Se kartskisse.

Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.
  • Rilling av rullebanedekket kan oppfattes som støyende. (Se egen sak på torp.no)

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 39

Når skal det arbeides?

  • I uke 39 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 25/9-17.
  • Natt til lørdag 30.10 og natt til søndag 01.10 vil det foregå asfalteringsarbeider.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.
  • Inntransport av asfalt. Torpveien og Vatakerveien vil bli benyttet i helgen

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Arbeid med skuldre vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Fresing av slisser i asfalt vil foregå nord på rullebanen.
  • Se kartskisse

 
Støy?                                                                                                                                            

  • •         Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • •         Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • •         Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 38

Når skal det arbeides?

  • I uke 37 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 18/9-17.
  • Natt til lørdag 23.09 og natt til søndag 24.09 vil det foregå asfalteringsarbeider.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Graving i terreng for nedlegging av trekkerør og kummer
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.
  • Inntransport av asfalt. Torpveien og Vatakerveien vil bli benyttet i helgen

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Arbeid med skuldre vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Fresing av slisser i asfalt vil foregå nord på rullebanen.
  • Se kartskisse

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 37

Når skal det arbeides?

  • I uke 37 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 11/9-17.
  • Natt til lørdag 16.09 og natt til søndag 17.09 vil det foregå asfalteringsarbeider.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30. 

Hva skal gjøres?

  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. 
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.
  • Inntransport av asfalt. Torpveien og Vatakerveien vil bli benyttet i helgen

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Arbeid med skuldre vil foregå fra syd til midt på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Fresing av slisser i asfalt vil foregå nord på rullebanen.
  • Se kartskisse.

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 36

Når skal det arbeides?

  • I uke 36 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 4/9-17.
  • Natt til lørdag 09.09 og natt til søndag 10.09 vil det foregå asfalteringsarbeider.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider og masseutskifting i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.
  • Inntransport av asfalt. Torpveien og Vatakerveien vil bli benyttet i helgen

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Graving og masseutskifting i terreng vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Arbeid med skuldre vil skje midt på rullebanen.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Fresing av slisser i asfalt vil foregå nord på rullebanen.
  • Se kartskisse

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

UKE 35

Når skal det arbeides?

  • I uke 35 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 28/8-17.
  • Natt til lørdag 02.09 og natt til søndag 03.09 vil det foregå asfalteringsarbeider.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider og masseutskifting i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Sprengningsarbeider i grøfter. (Kun mindre salver)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.
  • Inntransport av asfalt. Torpveien og Vatakerveien vil bli benyttet i helgen

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Graving og masseutskifting i terreng vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Sprengningsarbeider i grøfter vil foregå midt å rullebanen
  • Arbeid med skuldre vil skje syd på rullebanen ved ny snuplass.
  • Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Fresing av slisser i asfalt vil foregå midt og nord på rullebanen.
  • Se kartskisse.

Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 34

Når skal det arbeides?

  • I uke 34 skal det arbeides syv netter, med oppstart natt til mandag 21/8-17.
  • Natt til lørdag 26.08 og natt til søndag 27.08 vil det foregå asfalteringsarbeider.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Sprengningsarbeider i grøfter. (Kun mindre salver)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet i ukedagene.
  • Inntransport av asfalt. Torpveien og Vatakerveien vil bli benyttet i helgen

Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Graving og masseutskifting i terreng vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Sprengningsarbeider i grøfter vil foregå midt å rullebanen
  • Arbeid med skuldre vil skje nord på rullebanen.
  • Asfaltarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Se kartskisse

Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 33

Når skal det arbeides?

  • I uke 33 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 14/8-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Sprengningsarbeider i grøfter. (Kun mindre salver)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Graving og masseutskifting i terreng vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Sprengningsarbeider i grøfter vil foregå midt å rullebanen
  • Arbeid med skuldre vil skje nord på rullebanen.
  • Asfaltarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Se kartskisse.

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 32

Når skal det arbeides?

  • I uke 32 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 7/8-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Avspenningsknusing av betongelementer på rullebanen i nord.
  • Sprengningsarbeider i grøfter. (Kun mindre salver)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Graving og masseutskifting i terreng vil foregå fra midt til nord på rullebanen.
  • Sprengningsarbeider i grøfter vil foregå midt å rullebanen
  • Arbeid med skuldre vil skje nord på rullebanen.
  • Asfaltarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Se kartskisse.

 
Støy?                                                                                                                                            

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Avspenningsknusing av betongelementer i nord kan oppfattes som støyende. Skal utføres natt til onsdag 9, torsdag 10 og fredag 11.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 31

Når skal det arbeides?

  • I uke 31 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 31/7-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket.
  • Utvidelse av skuldre, grunnarbeider og avretting.
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Graving og masseutskifting i terreng vil foregå nord på rullebanen.
  • Arbeid med skuldre vil skje syd på rullebanen.
  • Asfaltarbeider og fresing av asfalt vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Se kartskisse.

Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Asfalteringsarbeider er ikke spesielt støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

 

Uke 30

Når skal det arbeides?

  •  I uke 30 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 24/7-17.
  •  Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

Hva skal gjøres?

  •   Fresing av betong og asfaltflater.
  •  Asfalteringsarbeider.
  •  Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

Hvor skal det arbeides?

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen.
  • Asfaltarbeider vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i betong ognasfalt vil følge asfaltarbeidene
  • Se  kartskisse.

Støy?

  •  Massetransport er ikke spesielt støyende.
  •  Fresing av betong kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.
 

Uke 29

Når skal det arbeides?

  • I uke 29 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 17/7-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

Hva skal gjøres?

  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

Hvor skal det arbeides?

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen.
  • Asfaltarbeider vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i betong ognasfalt vil følge asfaltarbeidene
  • Se kartskisse.

Støy?

  • Massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 28
 

Når skal det arbeides?

  • I uke 28 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 10/7-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

Hva skal gjøres?

  • Planering av område rundt snuplass. (Dette utføres på dagtid)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  •  Asfalteringsarbeider.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

Hvor skal det arbeides?

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen.
  • Asfaltarbeider vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i betong ognasfalt vil følge asfaltarbeidene
  • Se kartskisse.

Støy?

  • Massetransport er ikke spesielt støyende.
  •  Fresing av betong kan oppfattes som støyende.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 27


 Når skal det arbeides?

  • I uke 27 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 3/7-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

Hva skal gjøres?

  •  Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen.
  •  Sprenging i grøfter (Kun mindre salver)
  • Pigging av fjell ved ny snuplass. (Dette utføres på dagtid)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen.
  • Graving, masseutskifting og bygging a forsterkningslag vil foregå fra midt på rullebanen til nord-enden
  • Asfaltarbeider vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing i asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Se kartskisse. 

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Pigging av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier. (Utføres på dagtid)
  •  Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  •  Fresing av betong kan oppfattes som støyende.


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 26

Når skal det arbeides?

  • I uke 26 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 26/6-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Sprenging i grøfter (Kun mindre salver)
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag.
  • Pigging av fjell ved ny snuplass. (Dette utføres på dagtid)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Graving, masseutskifting og bygging a forsterkningslag vil foregå fra midt på rullebanen til nord-enden
  • Asfaltarbeider vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing/slissing i asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Se kartskisse

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Pigging av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier. (Utføres på dagtid)
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 25

Når skal det arbeides?

  • I uke 25 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 19/6-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 

Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen.
  • Sprenging i overvannsgrøfter (Kun mindre salver)
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag.
  • Pigging av fjell ved ny snuplass. (Dette utføres på dagtid)
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Avspenningsknusing av betongelementer på rullebanen i syd.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 

Hvor skal det arbeides?

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen.
  • Graving, masseutskifting og bygging a forsterkningslag vil foregå fra midt på rullebanen til nord-enden
  • Asfaltarbeider vil foregå fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • Fresing/slissing i asfalt vil foregå midt på rullebanen.
  • Se kartskisse.

 

Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Pigging av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier. (Utføres på dagtid)
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende
  • Avspenningsknusing av betongelementer kan oppfattes som støyende.

 

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 24

Når skal det arbeides?

  • I uke 24 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 12/6-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen.
  • Sprenging i overvannsgrøfter (Kun mindre salver)
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag.
  • Pigging av fjell ved ny snuplass.
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Avspenningsknusing av betongelementer på rullebanen i syd.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

Hvor skal det arbeides?

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen.
  • Øvrige arbeidsoperasjoner vil foregå fra syd-enden og 2000 meter nordover på rullebanen. Se kartskisse.

Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Pigging av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende
  • Avspenningsknusing av betongelementer vil oppfattes som støyende. NB! Sendes ut eget varsel til naboer via SMS.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 23

Når skal det arbeides?

  • I uke 23 skal det arbeides fire netter, med oppstart natt til tirsdag 6/6-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag.
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Pigging av fjell ved ny snuplass.
  • Fresing av betong og asfaltflater.
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket.
  • Asfalteringsarbeider.
  • Avspenningsknusing av betongelementer på rullebanen i syd.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Øvrige arbeidsoperasjoner vil foregå fra syd-enden og 2000 meter nordover på rullebanen. Se kartskisse. 

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Pigging av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende
  • Avspenningsknusing av betongelementer vil oppfattes som støyende. NB! Sendes ut eget varsel til naboer via SMS.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 22


Når skal det arbeides?

  • I uke 22 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 29/5-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Pigging av fjell ved ny snuplass.
  • Fresing av betong og asfaltflater 
  • Fresing av slisser til trekkerør i banedekket
  • Asfalteringsarbeider
  • Sprenging av fjell i grøft ved storgata, omtrent ved midten av rullebanen
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng. Grøntareal nord-vest på rullebanen vil bli benyttet.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Massetransport vil foregå langs hele rullebanen. 
  • Øvrige arbeidsoperasjoner vil foregå fra syd-enden til midten av rullebanen. Se kartskisse.

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Pigging av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.
  • Fresing av slisser i rullebanedekket kan oppfattes som støyende


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 21

Når skal det arbeides?

  • I uke 21 skal det arbeides fire netter, med oppstart natt til mandag 22/5-17. Det arbeides ikke natt til fredag 26/5-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Fresing av betong og asfaltflater 
  • Asfalteringsarbeider
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Langs rullebanen fra syd-enden til midt på rullebanen. Se kartskisse.
  • På snuplass i syd-enden.

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

UKE 20

Når skal det arbeides?

  • I uke 20 skal det arbeides fire netter, med oppstart natt til mandag 15/5-17. Det arbeides ikke natt til 17/5-17.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Fresing av betong og asfaltflater 
  • Asfalteringsarbeider
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides? 

  • Langs rullebanen fra syd-enden til midt på rullebanen. Se kartskisse.
  • På snuplass i syd-enden.
  • Kryssing av takseveg W1

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing av betong kan oppfattes som støyende.


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 19

Når skal det arbeides?

  • I uke 19 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 8/5-17
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.


Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen.
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Fresing av betong og asfaltflater
  • Avspenningsknusing av betong
  • Asfalteringsarbeider
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av asfalt og grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.


Hvor skal det arbeides?

  • Langs rullebanen fra syd-enden til midt på rullebanen. Se kartskisse.
  • På snuplass i syd-enden.
  • Kryssing av takseveg W1


Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.
  • Fresing og avspenningsknusing av betong kan oppfattes som støyende.


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 18

Når skal det arbeides?

  • I uke 18 skal det arbeides fire netter, med oppstart natt til tirsdag 2/5-17
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.


Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen.
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.


Hvor skal det arbeides?


Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 17

Når skal det arbeides?

  • I uke 17 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 24/4-17 
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

  • Langs rullebanen fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • På snuplass i syd-enden.
  • Kryssing av takseveg
  • Asfaltering av utrykningsveg i nord vil skje på dagtid, tirsdag 25/4-2017

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 16

Når skal det arbeides?

  • I uke 16 skal det arbeides fire netter, med oppstart natt til tirsdag 18.04.
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.


Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen.
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.
  • Asfaltarbeider igangsettes, oppretting med asfaltmasser på rullebanen


Hvor skal det arbeides?

  • Langs rullebanen fra syd-enden til midt på rullebanen.
  • På snuplass i syd-enden.


Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 15

Påskeferie – Ingen aktivitet på anlegget nattestid.

Uke 14

Når skal det arbeides?

  • I uke 14 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 03.04. 
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Utvidelse av skuldre med bygging av forsterkningslag
  • Rensk av fjell i syd-enden, der ny snuplass skal ligge. 
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 13

Når skal det arbeides?

  • I uke 13 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 27.03. 
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Rensk av fjell i syd-enden, der ny snuplass skal ligge. 
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Uke 12

Når skal det arbeides?

  • I uke 12 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 20.03. 
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Rensk av fjell i syd-enden, der ny snuplass skal ligge. 
  • Bygging av forsterkningslag med kult/grus på ny snuplass.
  • Det kan forekomme sprengningsarbeider ved ny snuplass natt til fredag 24.03.17
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

 
Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 11

Når skal det arbeides?

  • I uke 11 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 13.03. 
  • Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.


Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider, masseutskifting og legging av nytt overvannssystem i terrenget langs rullebanen. 
  • Rensk av fjell i syd-enden, der ny snuplass skal ligge. 
  • Sprengningsarbeider ved ny snuplass.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

 
Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

UKE 10

Når skal det arbeides?

  •  I uke 10 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 06.03. 
  • Arbeidet vi i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider og masseutskifting i terrenget langs rullebanen. 
  • Mindre sprengningsarbeider i grøfter kan forekomme
  • Rensk av fjell i syd-enden, der ny snuplass skal ligge.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.
  • Boring i fjell for sprengning kan oppfattes som støyende. Sprengsalvene defineres ikke som støy på grunn av svært kort varighet.

 
Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting

uke 9

Når skal det arbeides?

  •  I uke 9 skal det arbeides fire netter, med oppstart natt til tirsdag 28.02. 
  • Arbeidet vi i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:00.

 
Hva skal gjøres?

  • Gravearbeider og masseutskifting i terrenget langs rullebanen. 
  • Rensk av fjell i syd-enden, der ny snuplass skal ligge.
  • Transport av overskuddsmasser ut i terreng.
  • Inntransport av grusmasser. Utrykningsvei og port i nord vil bli benyttet.

 
Hvor skal det arbeides?

 
Støy?

  • Gravearbeider og massetransport er ikke spesielt støyende.
  • Rensk av fjell i syd er noe mer støyende, men ikke utover angitte grenseverdier.

 
Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting

Gå til startsiden

Flyselskaper