Gå til startsiden

Informasjon om fremdrift

På denne siden vil vi hver fredag fra og med 1. juni legge ut informasjon om kommende ukes aktiviteter. 

uKE 26

Arbeidene er nå i hovedssak ferdiggjort med unntak av mindre ting som ikke forårsaker støy. 

uke 25

Når skal det arbeides?
•         I uke 25 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 18/6-18.
•         Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.
 
Hva skal gjøres?
•         Harping og dandering av terreng/grøntareal
•         Asfalteringsarbeid
•         Inntransport av asfalt
•         Rilling av asfalterte overflater
 
Hvor skal det arbeides? 
•         Massetransport vil foregå fra nord til midt på rullebanen
•         Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå midt på rullebanen.
•         Rilling vil i hovedsak foregå midt på rullebanen, men må også utføres på enkelte plasser i nord og syd på rullebanen.

Støy?                                                                                                                                            
•         Harping og terrengarbeid er ikke spesielt støyende.
•         Asfalteringsarbeid er ikke spesielt støyende.
•         Fresing av asfalt kan oppfattes som støyende
•         Rilling kan oppfattes som støyende


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

uke 24

Når skal det arbeides?
•         I uke 24 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 11/6-18.
•         Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30.
 
Hva skal gjøres?
•         Harping og dandering av terreng/grøntareal
•         Asfalteringsarbeid
•         Inntransport av asfalt
•         Rilling av asfalterte overflater
 
Hvor skal det arbeides? 
•         Massetransport vil foregå fra nord til midt på rullebanen
•         Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå midt på rullebanen.
•         Rilling vil i hovedsak foregå midt på rullebanen, men må også utføres på enkelte plasser i nord og syd på rullebanen.

Støy?                                                                                                                                            
•         Harping og terrengarbeid er ikke spesielt støyende.
•         Asfalteringsarbeid er ikke spesielt støyende.
•         Fresing av asfalt kan oppfattes som støyende
•         Rilling kan oppfattes som støyende


Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.
 

Uke 23

Når skal det arbeides?
•         I uke 23 skal det arbeides fem netter, med oppstart natt til mandag 4/6-18
•         Arbeidet vil i hovedsak foregå fra kl. 23:30 – 05:30
 
Hva skal gjøres?
•         Harping og dandering av terreng/grøntareal
•         Asfalteringsarbeid
•         Inntransport av asfalt
 
Hvor skal det arbeides? 
•         Massetransport vil foregå fra nord til midt på rullebanen
•         Asfalteringsarbeider og fresing av asfalt vil foregå midt på rullebanen
 
Støy?                                                                                                                                            
•         Harping og terrengarbeid er ikke spesielt støyende
•         Asfalteringsarbeid er ikke spesielt støyende
•         Fresing av asfalt kan oppfattes som støyende
 
Dersom støyeksponeringen og helseplagene til de berørte naboer tilsier det, vil avbøtende tiltak tilbys. Avbøtende tiltak kan bl.a. innebære tilbud om alternativ overnatting.

Gå til startsiden

Flyselskaper