Gå til startsiden

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Sandefjord Lufthavn AS er en viktig samfunnsaktør i regionen og har derfor også et betydelig samfunnsansvar.

Verdiskapning, arbeidsplasser, miljø, sikkerhet, lokalt engasjement og investeringer er viktige elementer i denne samfunnsrollen.

Selskapet har implementert en Corporate Governance struktur som bl.a. inkluderer retningslinjer for samfunnsansvar og retningslinjer for etikk. Dokumentene er godkjent av styret, er en del av selskapets kvalitetsstyringssystem og skal etterleves av alle ansatte.

Gå til startsiden

torp-tag