Go to frontpage

Melding om nattarbeid uke 45

TORP Sandefjord lufthavn

Asfaltering ved baneende i sør vil forårsake noe «støyforurensing» uke 45. 

Hva slags arbeid som skal utføres: Asfaltering ved baneende i sør.
Bakgrunn/årsak for arbeidet: Asfaltere for å hindre skade  på el.kum ifm brøyting.
Hvorfor arbeidet må foregå om natten: For ikke å stenge rullebanen. 

Når planlegges arbeidet utført: Natt til 08.11.19
Dato og klokkeslett
07.-08.11.2019: kl. 23:00 - 05:00

Hvor på lufthavna arbeidet skal utføres: Rullebane i sør.

Støykilde (for eksempel: motorstøy, asfaltfres, pigging, betongskjæring, sprengning, steintipping, etc…): Motorstøy, valsing og lastebiler.

Antatt varighet på støyepisoder: Max 6 timer.
Avbøtende tiltak: Ingen

Ansvarlig for arbeidet:
Sandefjord Lufthavn AS
Navn: Trond Ødegaard
Tlf:92820626
E-post:trond@torp.no

Go to frontpage

TORP-tag