Gå til startsiden

Regjeringen gir TORP fritak fra å betale for sektor Farris.

Gisle Skansen på TORP

Regjeringen gir TORP fritak fra å betale for innflygingstjenester, den såkalte sektor Farris. Samferdselsministeren har i dag uttalt at han vil styrke norsk luftfart med flere tiltak.

For TORPs del innebærer det at samferdselsdepartementet fastsetter at TORP ikke blir pålagt å dekke kostnader til innflygingstjenester.  

Administrerende direktør Gisle Skansen på Torp uttaler: «Dette er en gledens dag. Vi har i mange år arbeidet for å få bekreftet at vi ikke skal betale denne avgiften, og det en lettelse å endelig få dette bekreftet. Med dette er norsk luftfart på linje med hvordan dette løses andre steder i verden. Vi er takknemlig for all den støtte vi har fått gjennom disse årene fra så vel lokale og sentrale politiker, som fra norske flyselskap og NHO luftfart.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tine Kleive-Mathisen, markedssjef.  tlf. 33 42 70 07 eller mobil  995 79 848

 

Gå til startsiden

torp-tag