Gå til startsiden

TORP helt avhengig av Stortingsvedtak for å sikre videre drift

TORP helt avhengig av Stortingsvedtak for å sikre videre drift

Tirsdag denne uken ble en enstemmig transportkomité på Stortinget enige om at Torp skal få en egen krisepakke fra staten som følger av Covid-19-situajonen.

Komiteens fremmet følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen kompensere Torp lufthavn for inntektsbortfallet som følge av covid-19-utbruddet, med fradrag for reduserte driftskostnader i samme periode.» 

Regjeringen og FrP er i dag blitt enige om revidert nasjonalbudsjett og det er foreløpig funnet rom for at Torp får kompensert  74,2 millioner kroner.

«Dette er en start, og et helt nødvendig skritt i riktig retning, dog på langt nær nok til å sikre videre drift av Torp. Det gjør imidlertid at vi kan klare oss gjennom sommeren. Nå forventer vi og er helt avhengig av at Stortinget kommende mandag vedtar innstillingen fra transportkomitéen og at regjeringen som følge av det vedtaket finner tilstrekkelige midler for å sikrer videre drift av Torp» sier administrerende direktør Gisle Skansen.
 

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt: Gisle Skansen, Adm. Direktør. Tlf direkte: 33 42 70 06, mobil: +47 93 02 57 95 eller Tine Kleive-Mathisen, markedssjef. tlf direkte: 33 42 70 07, mobil +47 995 79 848

Gå til startsiden

torp-tag