Gå til startsiden

TORP reduserer åpningstidene f.o.m 31.03.2020

TORP Sandefjord lufthavn

Som en konsekvens av COVID-19 pandemien ser TORP Sandefjord lufthavn seg nødt til å redusere åpningstidene inntil videre.

Lufthavnen vil ha følgende åpningstid for flyvninger:*oppdatert 25. oktober

Bakgrunnen for reduksjonen er i hovedsak:

  • Svært begrenset etterspørsel fra flyselskapene, per dags dato er det bare Widerøe som fly innenriks.
  • Bortfall av lufthavnavgifter.
  • Store inntektstap som følge av foregående punkter.

TORP Sandefjord lufthavn vil derfor ikke lenger kunne tilby tjenester til andre operasjoner utenfor de annonserte åpningstidene – med unntak av de aktører som har dispensasjon til å benytte lufthavnen utenfor åpningstid, og dermed uten normal brann- og redningsberedskap. Disse operasjonene inkluderer helikoptre som utfører polititjeneste, ambulansetjeneste, skogbrannberedskap og søk- og redningsoppdrag.

Øvrige operasjoner må skje innenfor de reduserte åpningstidene:

  • Bruk av lufthavnen som alternativ landingsplass for flyginger til andre lufthavner.
  • Transporter av medisinsk utstyr og pasienter (utover ambulansetjeneste med helikopter).
  • Helikopteroperasjoner ifm. oppdrag med samfunnsmessig betydning (inspeksjoner/utbygging av kraftforsyning, telekommunikasjon mv.).
  • Flyginger ifm. kontroll av navigasjonsanlegg.
  • Skoleflyginger (etter at vedtak om stenging av utdanningsinstitusjoner er endret eller opphevet).

Markedssjef Tine Kleive-Mathisen utdyper alvoret i situasjonen;  
Som konsekvens av de iverksatte tiltakene forårsaket  av Coronavirusets har Sandefjord Lufthavn AS ikke lenger økonomisk grunnlag for å opprettholde driften innenfor normale åpningstider. I hvor lang tid de planlagte reduksjonene vil vare, er det i øyeblikket ikke mulig å si noe konkret om. Dette avhenger først og fremst av hvor lenge myndighetene begrenser innreisetillatelse til Norge og deretter hvordan markedet responderer. En stor andel av flyplassens ansatte er allerede permittert inntil situasjonen endrer seg i positiv retning. Sett i et økonomisk perspektiv burde vi stengt helt ned i en periode men vi velger å ta et stort samfunnsansvar i samarbeid med flyselskapene som opererer hos oss, og holder lufthavnen åpen i et begrenset tidsrom, selv om det koster oss mye. Situasjonen evalueres uke for uke i tett dialog med flyselskapene.

Dette er en uvirkelig situasjon som raskt rammet luftfartsbransjen hardt og brutalt og vi, som mange andre bransjer, er midt i en krise vi aldri har opplevd tidligere. Vi har fortsatt askekrisen for ti år siden i minne, men den pågående Corona-krisen vil ha betydelig større ringvirkninger enn det vi opplevde den gangen.  Vi er imidlertid alltid positive på TORP og vet at dette vil gå over. Vi gleder oss derfor stort til å ønske våre passasjerer tilbake til vår favorittflyplass.  
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tine Kleive-Mathisen, markedssjef.  tlf. 33 42 70 07 eller mobil  995 79 848

Gå til startsiden

torp-tag