Gå til startsiden

Mer informasjon

Mattilsynet og Tollvesenet har visse krav til innførsel/ gjeninnførsel av dyr.
Les mer på www.toll.no og www.mattilsynet.no.